AdBlue

AdBlue® e продукт без миризма и представлява воден разтвор на урея. Разработен е специално за дизелови двигатели. AdBlue® се впръсква в отработените газове в каталитичния конвертор на дизеловия двигател за намаляване на вредните емисии на азотни окиси. След впръскването на AdBlue в отработените газове карбамидът, съдържащ се в разтвора, произвежда амоняк и въглероден диоксид. Амонякът по-нататък реагира с азотния оксид, който се образува при изгарянето на дизелово гориво. Резултат от химическата реакция са безвреден азот и водна пара, излизащи от ауспуха на автомобила в околната среда. Този процес протича без знанието на шофьора. Негова задача е да зареди отново с AdBlue автомобила след изминаване на съответен пробег. Дозировката на добавката AdBlue, която се съхранява в отделен резервоар, се извършва напълно автоматично, в зависимост от изискванията на управляващия блок. AdBlue понижава потреблението на дизелово гориво в някои случаи с до 7 % и безспорно е интелигентно решение за опазване на околната среда.

РЕЗЕРВИРАЙ ЧАС