АНТИФРИЗ

Оригинален антифриз G13

Когато давате пълна газ, темепратурата в двигателя се покачва много бързо. Тя всъщност е много висока за много материали, от които е изграден всеки един двигател Volkswagen. Оригиналният антрифриз G13 охлажда надеждно и при максимални темепратури и натоварвания, като осигурява защита срещу замръзване до -36°С. Същевременно предпазва от котлен камък, корозии и оксидация. Годен е за употреба и при изцяло алуминиевите двигатели.

Предпазва двигателя:

Адаптиран е към всички материали, от които е изградена охладителната система. Предпазва двигателя от екстремно ниски температури, коризия и оксидация (ръжда).

Смесваем:

G13 може да бъде смесван с по-старите продукти на Volkswagen G11,G12 и G12+

Проблем с охладителната система?
Преустановете работата на двигателя! Потърсете професионалана помощ!

Ако свети непрекъснато: - нивото на антифриза е ниско,висока температура в двигателя или проблем с охладителна система.
Ако мига : Системата не работа коректно
Стрелката за темературата се покачва много високо ? Спирате изключвате мотора и цхакате да се охлади.След това проверете нивото на антифриз и чак тогава продължете

РЕЗЕРВИРАЙ ЧАС