ПРАВИЛНИК ЗА ПОЗЛВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.Терминология

1.1. Уебсайт – платформата Drumnik.com;

1.2. Потребител – всеки потребител, който използва Уебсайта;

1.3. Съдържание – цялостното съдържание на Уебсайта;

1.4. Бисквитки (Cookies) – метод, чрез който се съхранява информация локално в браузъра на Потребителя; представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация;

1.5. ДРУМНИК - ЕООД – собственик на Уебсайта; ЕИК 121323869 , гр.СОФИЯ, бул.БЪЛГАРИЯ, №Е100, МОЛ : ЛОРЕТА НИКОЛЧОВСКА, ТЕЛ.: 029582838;

2. Права и задължения на Drumnik.com

2.1. Drumnik.com се задължава да спазва всички изисквания на Европейския регламент за защита на личните данни;

2.2. Drumnik.com се задължава да обработва и съхранява предоставените лични данни на потребителите, законосъобразно и добросъвестно, само за целите на предоставянето на услугите и съдържанието на уебсайта;

2.3. Съдържанието на Уебсайта (изображения включително) е предмет на авторски права. Всяко използване на Съдържанието, което не е в разрез с Общите условия за ползване на Уебсайта, е изрично забранено, без писменото разрешение на ДРУМНИК - ЕООД ;

2.4. Drumnik.com си запазва правото да променя по всяко време структурата, съдържанието, дизайна или функциите на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него, без предварително известие;

2.5. Drumnik.com се задължава да не събира, обработва или съхранява лични данни като расов произход, политически, религиозни или философски убеждения или членуването в такива организации;

2.6. Drumnik.com се задължава да не разпространява личната информация на Потребителя на трети лица, без изричното съгласие на Потребителя, освен в следните конкретни случаи:

- съдебно разпореждане или призовка;

- разследване на жалби за извършени злоупотреби;

- некоректно поведение на Потребителя в Уебсайта или извършването на злонамерени действия;

2.7. Drumnik.com си запазва правото да прекрати достъпа на който и да е потребител, при нарушение в Уебсайта или злонамерено поведение;

2.8. ДРУМНИК - ЕООД не носи отговорност за резултатите от ползваната от Потребителя информация, получена с негово посредничество, а най-вече за последиците от решенията взети на тяхно основание;

2.9. ДРУМНИК - ЕООД не носи никаква отговорност, в това число наказателна, административна или гражданска за ползването на Уебсайта от страна на Потребителя по начин, който не отговаря на изискванията на Правилника, както и общовалидните изисквания на Закона;

3.Данни, които се обработват, при използването на Уебсайта

3.1. Име, фамилия, телефон за връзка, име на фирма, електронна поща, при попълване на контактната ни форма за връзка с нас;

3.2. Автоматично събирани технически данни, които се изпращат към нас, при използване на Уебсайта – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате Уебсайта;

3.3. Данни, при посещение на Уебсайта, получени чрез използването на Бисквитки (Cookies);

3.4. Ако Потребителят не иска тази информация да бъде събирана и обработвана, моля да не я предоставя. Всяко въвеждане на информация от Потребителя е доброволно;

3.5. Всеки Потребител е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица, без тяхното изрично съгласие, както и за всякаква незаконна или злоумишлена употреба на лични данни и информация;

4.Събиране, обработване, съхранение и Защита на Лични данни

4.1. Информацията, която ни предоставяте за обработване и съхранение, се запазва за определен период от време, като целта на процеса е да се подобри съдържанието и функционалността на Уебсайта, както и анализ на тенденциите в интернет пространството;

4.2. За да бъдат защитени личните данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, от неправомерен достъп от трета страна, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на достъп и разпространение, са предприети необходимите технически и организационни мерки;

5.Ползване на Уебсайта

5.1. Всеки потребител на Уебсайта има правото да разглежда платформата, както и да ползва извадки от Съдържанието, само тогава, когато е запазено Авторското право на ДРУМНИК - ЕООД;

5.2. Ползването и разпечатването на съдържанието на Уебсайта, става единствено за нетърговски цели;

5.3. Позволява се използването на Съдържанието, включително и всички изображения, без упоменаване на Авторските права на Собственика на Уебсайта, единствено и само, когато има писмено разрешение;

6.Бисквитки (Cookies)

6.1. Бисквитките се използват в Уебсайта, за да запаметят определена информация, да разграничат Потребителите един от друг, както и да улеснят ползването на Уебсайта;

6.2. Бисквитките създават анонимна статистика за предпочитанията на Потребителя, както и за неговото поведение в Уебсайта; чрез тях Уебсайтът прави анализ на трафика и оптимизира съдържанието; Бисквитките не свързват по никакъв начин влизането ви в Уебсайта с Ваши лични данни;

6.3. В зависимост от Бисквитките, те биват два вида – сесийни и фиксирани Бисквитки:

- „Сесийните“ Бисквитки траят докато Потребителят не излезе от Уебсайта; спомагат за разпознаването на Потребителя, когато отново посещава Уебсайта;

- „Фиксираните“ Бисквитки траят в посочения в параметрите на "Бисквитки" период или докато не бъдат отстранени ръчно от Потребителя;

6.4. Всеки Потребител запазва правото си да изтрие или да се откаже от използването на Бисквитки на Уебсайта; Бисквитки могат да бъдат изтрити изцяло или само част от тях, от паметта на браузъра;

7.Приложимо право

7.1. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство;

7.2. Всеки потребител на Уебсайта има правото да представи пред българските съдилища и съответните компетентни органи всички неуредени въпроси и възникнали спорове, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие;

7.3. Видове бисквитки, които използваме:

- Аналитични бисквитки – бисквитки, които ни позволяват да следим посещаемостта на сайта и анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics).

Използвайки Аналитични бисквитки, ние не получаваме никаква информация за Вашите лични данни.

Информацията, която ни дават е кои страници от сайта ни сте разгледали, през какво устройство сте посетили сайта ни и други анонимни данни

. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца;

- Функционални бисквитки – бисквитки, които Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт;

- Бисквитки за прецизно таргетиране – бисквитки, съдържащи информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори, като не съхраняват лична информация. Чрез тях се отсява информация, която е нерелевантна за Вас и не трябва да Ви бъде показвана. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др;

8. Google Analytics, Facebook и др. Социални мрежи

8.1. Използваме Google Analytics, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик;

8.2. Използваме бисквитки на Facebook единствено в случаите, когато използвате "Вход чрез Facebook" в сайта ни;

8.3. Информацията, която събират услугите на горе посочените трети страни е производителност на сайта, анализ на посещенията - периодичност, дължина на посещението, географско положение (град/село);

9. Приложимо право

9.1. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство;

9.2. Всеки потребител на Уебсайта има правото да представи пред българските съдилища и съответните компетентни органи всички неуредени въпроси и възникнали спорове, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие;