МОТОРНИ МАСЛА

Правилното масло е основна съставна част, която предпазва и поддържа двигателя. Добрият съветник за избор на подходящото масло е самият производител на автомобила. Той има собствени спецификации, на които трябва да отговаря това масло и какви са интервалите за неговата смяна. В тази секция ще дадем няколко съвета относно правилния избор на масло за Вашето AUDI.

Ние препоръчваме масла с висока ефективност от: AUDI, т.нар. “Оригинално масло за автомобили AUDI” или от Castrol – дългогодишен парньор за първоначално вграждане на концерна-производител AUDI, защото тези масла гарантират жизнената сила на двигателя на автомобила, като остават стабилни през целия период на експлоатация.

Жизнената сила на двигателя.

Понастоящем двигателното масло работи при по-високи температури /над 2000°С/ и налягане над 10000 кг на кв. см. При работа на двигателя под такъв натиск и такива екстремни натоварвания, автомобилът Ви се нуждае от правилното масло, осигуряващо проактивна защита при всякакви условия.

Намаляване на триене и шум от двигателя:

Бутала, валове и други части на двигателя се движат с бърза скорост. Сигурният маслен филм намалява силите на триене и преждевременното износване.

Почиства двигателя:

При изгарянето се отделят много на брой вредни за двигателя частици, напр. миниатюрни частици сажди. Затова оригиналните масла от AUDI и Castrol са снабдени със специални добавки, които предотвратяват вредните отлагания.

Предпазва от киселинна корозия:

Изгорелите газове и неизгорелите горивни изпарения образуват киселини. Правилно избраното масло предотвратява образуването на корозия от тези киселини.

Моторното масло охлажда:

При нормална работа буталата на двигателя се нагряват до темпeратури над 350°C. Маслото в двигателя понижава тази температура чрез постоянната си циркулация. В повечето случаи то се охлажда посредством антифриза в специален маслен охладител.

Уплътняване на двигателя:

Разстоянията между сегментите на буталата и буталните цилиндри са много малки. Моторното масло се грижи за уплътняването на тези разстояния, без да влиза в горивните камери.

ЗА ВСЕКИ ДВИГАТЕЛ ПРАВИЛНОТО МАСЛО.

Най-подходящото масло? Изборът на най-подходящото масло е от изключителна важност, тъй като всеки тип двигател има различни изисквания за налягане и работна температура. Ето и 3-те стъпки, които е добре да бъдат спазвани при избора на масло: 1. Погледнете Вашето ръководство за експлоатация на автомобила!; 2. Спазвайте препоръките на производителя!; 3. Не смесвайте моторните масла!

1. Поглед в ръководството на потребителя:

Направете сравнение в книжката за ръководство на потребителя при покупка на масло – на какви спецификации, одобрени от концерна-производител, трябва да отговаря Вашето масло!

2.Спазвайте препоръките на производителя!

При употреба на неодобрено от прозводителя масло не рискувате само да имате проблеми с двигателя, а така също и нарушавате гаранционните условия на Вашия автомобил.

3.Смесване на моторни масла:

Дизел или бензин, двутактови или четиритактови двигатели: Моторните масла са различни по добавки и състав (минерални, синтетични и полусинтетични) и не бива да бъдат смесвани.

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА БУТИЛКАТА С МАСЛО:


1. SAE е абревиатура за (Society of Automotive Engineers) показва вискозитета/течливостта на маслото при определени температури. Вискозитетът е мярка за съпротивлението на флуид срещу преместването на едни негови пластове спрямо други. Възприема се като "гъстота" или съпротивление при изливане. Вискозитетът представя вътрешното съпротивление (напрежение) на флуида да изтича и може да бъде считан като мярка за триенето на флуида. Така водата е "рядка”, тъй като има малък вискозитет, докато растителното масло е "гъсто", защото има голям вискозитет).
2. W: Зимни качества или качества при ниски температури
3. Цифрата преди (W): Вискозитетът на маслото при ниски температури. Колкото по-малка е тази цифра, толкова по-добра е неговата течливост при ниски температури, което допринася за неговото по-бързо достигане до най-важните места на смазване в двигателя.
4. Цифрата след (W): Вискозитетът на маслото при високи температури. Колкото по-малко е числото, толкова по-добре се разнася маслото при температура 100°C.
5. VW-Norm: Спецификация по Volkswagen, напр. (504 00/507 00)
6. G: Номенклатурен номер по VW/AUDI напр.( G 052 195 M2)

Покажи VW - норми

VW/Audi Норма

Предназначение:

 • VW 501 01
 • Целогодишно моторно масло за бензинови двигатели с интервал на смяна (твърд - макс. 15 000км/1 г.). По-ниско ниво на качествата. Предназначено за по-стари автомобили.
 • VW 502 00
 • Целогодишно моторно масло за бензинови двигатели с фиксиран интервал на смяна ( макс. 15 000км/1 г.)
 • VW 503 00
 • Заменено от VW 504 00
 • VW 503 01
 • Заменено от VW 504 00.
 • VW 504 00
 • Предназначен зa бензинови двигатели с фиксирани и променливи интервали на смяна (Long Life Service). Променлив интервал (мин. 15 000 км/1г-макс. 30 000км/2 г.).
 • VW 505 00
 • Целогодишно моторно масло за Дизелови двигатели с и без турбокомпресори.
 • VW 505 01
 • Целогодишно моторно масло за бензинови двигатели с интервал на смяна (твърд - макс. 15 000км/1 г.). По-ниско ниво на качествата. Предназначено за по-стари автомобили.
 • VW 506 00
 • Заменено от VW 507 00
 • VW 506 01
 • Заменено от VW 507 00
 • VW 507 00
 • За автомобили с/без Long Life Service.За дизелови автомобили с филтър за твърди частици - (DPF).
X

Дори и най-доброто масло не може да предпази двигателя, ако не е в небходимото количество. Ако количеството е по-малко от необходимото, триенето става без наличието на необходимия маслен филм и това води до бързо износване на металните части и последващ скъп ремонт. Количество над допустимия максимум масло може да доведе до изтичане на масло в горивните камери и по този начин да увреди катализаторите и/или DPF. Неизгорелите маслени пари отделят частици, значително намаляващи обема на филтрите за твърди частици. Тези частици не могат да бъдат регенерирани.

1. Лампа свети:
Oзначава, че нивото на масло е ниско. Двигателят трябва да се загаси и да се провери нивото на маслото.

2.Жълта лампа примигва
Маслената система има проблем. Потърсете професионална помощ за установяване изправността на датчика за маслото или друг компонент.

Налягането на маслото е ниско.
1.Изключвате двигателя и проверете нивото на маслото!

2.Нивото е в норма, но лампата продължава да мига. Изключете незабавно двигателя, за да се предотвратят по-големи повреди. Не се опитвайте да запалите мотора отново! Потърсете квалифицирана професионална помощ!

Защо е необходима смяната на масло?

С ежедневната си експлоатация, двигателното масло се "бори" с високото налягане, съпротивленията при триене, киселинността и влагата. Дори и най-доброто масло има ограничен живот.

Интервалите са 2 вида – гъвкави /на 2 години или 30000 км, което настъпи първо/ или фиксирани /веднъж годишно или на 15000 км, което настъпи първо/.

РЕЗЕРВИРАЙ ЧАС