СЕРВИЗ ГУМИ

Обгрижването при смяната на гумите започва в нашия автосервиз веднага след свалянето им от автомобила. Измиването с препарати, както и почистването на камъчетата от грайфера им, е важно условие за постигането на по-добри резултати при баланса на гумите! Извършваме баланс на гуми с оптимизация с помощта на софтуер, вграден в компютрите на машините, използвани при баланса на гуми. Целта на оптимизацията е да се намери оптимално най-доброто положение на гумата върху джантата, което ще допринесе за използването на по-малко количество на баланс-тежести и съответно повече комфорт по време на шофиране. Освен това добре балансираните гуми са залог за това, че те ще бъдат правилно износвани, без да бъде скъсяван техния пробег и живот.

РЕЗЕРВИРАЙ ЧАС